Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău este serviciul public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii și reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivelul judetului. Atribuțiile noastre sunt realizarea politicilor...
  • Link-uri active: 184
  • Link-uri în așteptare: 1
  • Link-uri promovate: 7
  • Total: 186
  • Listate astăzi: 0
  • Categorii principale: 12
  • Subcategorii: 95