Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău este serviciul public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii și reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivelul judetului. Atribuțiile noastre sunt realizarea politicilor...
  • Link-uri active: 170
  • Link-uri în așteptare: 0
  • Link-uri promovate: 6
  • Total: 173
  • Listate astăzi: 0
  • Categorii principale: 12
  • Subcategorii: 95