Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău este serviciul public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii și reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivelul judetului.

Atribuțiile noastre sunt realizarea politicilor şi programelor naţionale de sănătate, elaborarea programelor locale, organizarea structurilor sanitare, evidenţa statisticilor pe probleme de sănătate, precum şi planificarea şi derularea investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bacău evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul judetului Bacău, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistență medicală a oricărei persoane de pe raza judeţului.

Afișări: 1345   Evaluare: 5.00   Voturi: 1   Click-uri de ieșire: 1   Click-uri de intrare: 0   Favorit: 0  
Adresă
strada Vasile Alecsandri nr.45, cod postal 600011
Telefon

Adăugați un comentariu sau o evaluare

Articole

  • Link-uri active: 187
  • Link-uri în așteptare: 0
  • Link-uri promovate: 6
  • Total: 190
  • Listate astăzi: 0
  • Categorii principale: 12
  • Subcategorii: 95