Prin intermediul TRINITAS TV, o televiziune cultural-religioasa, Patriarhia Română informează opinia publică despre evenimentele bisericeşti, lucrarea pastoral-misionară, socială, educaţională şi culturală a Bisericii, aducând în atenţia publicului istoria, cultura şi tezaurul de credinţă şi spiritualitate creştină românească în context european.

Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române poate fi recepţionată prin reţelele de cablu tv, prin platformele DTH si IPTV, dar si online la adresa www.trinitas.tv/live

Telefon
0213372640

Afișare link în director