Atribuțiile noastre sunt realizarea politicilor şi programelor naţionale de sănătate, elaborarea programelor locale, organizarea structurilor sanitare, evidenţa statisticilor pe probleme de sănătate, precum şi planificarea şi derularea investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bacău evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul judetului Bacău, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistență medicală a oricărei persoane de pe raza judeţului.

Telefon

Afișare link în director